Mgr. Hugo Slídil

Hugo sa učí

Nový prírastok medzi zamestnancami svoj nový svet analyzoval. Akoby sledoval dianie okolo seba a bez slova robil všetko, čo mal. Slovo robil by však možno potrebovalo poupraviť. Školiteľmi sa stali dve atraktívne slečny, každá v inom čase. Keď sa však museli venovať inej práci, nechávali ho samého. Zo strachu zo zastihnutia v čase,...

Hugo prichádza

Prvý deň v práci pre nového človeka je vždy plný očakávaní a neistoty. Hugo pôsobil dojmom, akoby sa u neho neistota prejavovala 10 násobne. Kto ho vlastne prijal a prečo? Riaditeľ ho uviedol prostredníctvom asistentky a nikto ani len netušil, že má niekto nový prísť. Až neskôr vysvitlo, že jeden z obchodných partnerov potrebuje po škole...