Hugo sa učí

Nový prírastok medzi zamestnancami svoj nový svet analyzoval. Akoby sledoval dianie okolo seba a bez slova robil všetko, čo mal. Slovo robil by však možno potrebovalo poupraviť. Školiteľmi sa stali dve atraktívne slečny, každá v inom čase. Keď sa však museli venovať inej práci, nechávali ho samého. Zo strachu zo zastihnutia v čase,...

Hugo prichádza

Prvý deň v práci pre nového človeka je vždy plný očakávaní a neistoty. Hugo pôsobil dojmom, akoby sa u neho neistota prejavovala 10 násobne. Kto ho vlastne prijal a prečo? Riaditeľ ho uviedol prostredníctvom asistentky a nikto ani len netušil, že má niekto nový prísť. Až neskôr vysvitlo, že jeden z obchodných partnerov potrebuje po škole...

Pani Mgr. Eva Jašková cestuje na služobnú cestu

Zahraničná služobná cesta je vždy vedená tým zamestnancom, ktorý riadi predaj, alebo spoluprácu v danej krajine. Naraz odchádza len pár zamestnancov, no väčší počet ďalších dodávateľov a partnerov, ktorí majú zahraničnú cestu ako poďakovanie. Keď sa celá skupinka ocitla na jar v Madride, viedla ich skúsená Viktória, pre ktorú bolo Španielsko ako druhým...

Pani Mgr. Eva Jašková tvorí brožúru a riadi

Po zoznámení sa s prostredím prišla s nápadom vytvoriť informatívnu prezentáciu firmy s prílohou pre deti s úlohami, tajničkami a rôznymi rébusmi. Nie, nič z toho nebude robiť nikto z marketingu tejto firmy, ale jej zdroje. Samozrejme manžel s neprosperujúcou firmou, ktorá nutne potrebuje obohatiť portfólio. Nezabudnuteľné boli reakcie klientov, ktorí sa vrátili aj s brožúrou a nechápavo hľadeli,...

Pani Mgr. Eva Jašková sa s vami rada zoznámi

Pani magistra Jašková od jesene 2012 žila svoj vlastný svet. Kto neprišiel o nervy a neodišiel, prišiel o nervy v tichosti a úspešne to dokázal utajiť. Z firmy takmer o rok neskôr odišiel celý marketingový tím ľudí. Tí vedeli, čo robia a čo treba robiť, no tí noví to ani len netušili. Hodení do vriacej vody...

Pani Mgr. Eva Jašková prichádza na večierok

Ten najlepší pracovný kolektív je ten, kde si každý hľadí svoje a predsa nie je na všetko sám. Dokáže sa spolu baviť a pozdraviť pri príchode aj odchode z práce. Všade nájdeme malého Napoleona, odvážneho hlučného Stifflera, alebo znudenú BridgitJones bez akéhokoľvek sebavedomia. Drobné vojny na pracovisku sú v našej realitno-projektovej spoločnosti bežné. Nepredávame...

I. Kapitola: pani magistra Jašková

Nikdy som sa nepovažoval za zamestnanca roka, no zároveň som si vždy uvedomoval svoju dôležitosť a presnosť, ktorá sa od mňa očakávala. Najslobodnejšou profesiou vo väčších podnikoch sú zamestnanci IT oddelenia. Majú dohľad nad obmedzeniami siete, internetu, no tiež ich práci nikto iný nerozumie. Ale nie, o tom nie je tento príbeh....

Kúpiť celú elektronickú knihu